نمرات اولیه ریاضی مهندسی

با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیزنمره های نهایی بر اساس فرمولی که پس از امتحان میانترم بیان شده محاسبه گردیده است.نمرات با مقداری ارفاق روز شنبه نهایی می شوند. دانشجویانی که ترم اخر هستند افزایش نمره بیشتری دارند. پس از ارفاق نمره های زیر 10 در کارنامه 9.5 ثبت می شوند.

ریاضی مهندسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.