امتحان پایان ترم ریاضی مهندسی

ضمن عرض ادب خدمت دانشجویان محترم، جهت امتحان ریاضی مهندسی به نکات زیر توجه نمایید.

1- استفاده از جزوه و ماشین حساب ممنوع است.

2- در صورت تسلط بر جزوه امکان گرفتن نمره خوب بالاست.

3- فقط دانشجویانی که شماره دانشجویی ان ها در فایل پیوست امده سوالات نگاشت را پاسخ ندهند.

4- از سری فوریه 3نمره-اعداد مختلط2نمره-توابع مختلط4نمره-نگاشت5نمره و انتگرال مختلط 6 نمره در امتحان سوال مطرح شده است.

شماره دانشجویی

موفق یاشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.